Rölyef ve Rölyef Çeşitleri

Süper temizlik.com.tr| Blog - Rölyef ve Rölyef Çeşitleri

Rölyef ve Rölyef Çeşitleri
Ücretsiz İlan Sitesi

Sahibinebak.com
Sahibinebak.com

Rölyef Nedir?

Rölyef, Fransızca bir kelimedir. Yüzeyde çökertme ya da yükseltme şeklinde yapılan sanatsal çalışmalara verilen genel bir isimdir. Kısaca kabartma da denilmektedir.

Kabartma eserler, tarihi yapıların veya insan figürlerinin boyutlandırılarak oluşturulması ile ortaya çıkmaktadır. Bu şekilde oluşan kabartma eserler anlam ve sanatsal değer kazanmaktadır.

Rölyef’in Kullanım Alanları

Rölyef, hayatın birçok boyutunun yansımasıyla çeşitlilik kazanmıştır. Sanat dalları dahil olmak üzere, endüstri, tarım ve günlük hayatta kullanıma açıktır.

Rölyef sanatsal süslemelerinin, mimari eserlerde taşlara ve mermerlere yapıldıkları görülmektedir. Kabartma, şamdan ve kapı tokmağı gibi madenden yapılmış eşyalarda ve kapı, pencere kanadı ve rahle gibi ahşap işlerinde kullanılmıştır.

Ayrıca kabartma sanatı ile takı tasarımları, resim, heykeltıraş alanlarında karşılaşmak mümkündür. Teknik resim ve gıda sektörlerinde de kullanımı yaygındır.

Kabartma’nın Teknik Olarak Çeşitleri

Kabartma; alçak kabartma, yüksek kabartma ve rond-bos kabartma olarak üçe ayrılmaktadır.

  • Alçak kabartma, para ve madalyon gibi yüzey düzleminden çok az ayrılan kabartmadır.
  • Yüksek kabartma, eski Türk evleri, iç mekânlar ve insan figürleri gibi yüzey düzleminden oldukça fazla yükselen kabartmadır.
  • Rond-bos kabartma ise kabartmadan daha çok bir heykeli andıran yapılar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kağıt kesme tekniği çalışmaları, sanata farklı bir boyut kazandırır. Sanatsal boyutun aşamalarında zaman zaman resim, heykeltıraş, mimarlıkla bütünleştiğini de söyleyebiliriz.

Kabartma’nın Doğal Olarak Çeşitleri

Kabartma’nın, doğal manada dört çeşidi bulunmaktadır.

Alüminyum Kabartma

Çizim araçları malzemeleri ile önden ve arkadan çizimle alüminyum üzerine yapılan kabartmalardır.

Bakır Kabartma

Bakır malzemeden yapılır ve alüminyum kabartma ile benzerlik gösterir. Aralarındaki en büyük fark, bakır kabartma çalışmasında farklı eskitme tekniklerinin kullanılmasıdır.

Ahşap Kabartma

Kabartma’nın ahşap zemin üzerine işlenmesi olarak tarif edilebilir.

Kağıt Kabartma

Bir fotoğrafın veya kartpostalın katman şeklinde tek tek kesilerek, üst üste konulmasıyla elde edilir.

Kağıt Rölyefler

Kâğıt kabartma ürünleri olarak bilinen kaat-ı sanat tablolar, popüler olan sanat eserleri arasında yer almaktadır.

Sanat ile tasarımı yeniden yorumlayan Lavi Tasarım, kâğıt sanatı tablolara ayrı bir önem vermektedir.

Özenle, sabırla ve sevgiyle hazırladığımız kaat-ı sanatı tablolarımızı sitemizden inceleyebilirsiniz. Aklınıza takılan soruları hiç çekinmeden sorabilir ve güvenle sipariş verebilirsiniz.

Ayrıca sitede olmayan ancak yaptırmak istediğiniz kâğıt kesme sanatı tablolar için hemen iletişime geçebilirsiniz.