Süper Temizlik İnsan Kaynakları Politikamız

Süper temizlik.com.tr| Blog - Süper Temizlik İnsan Kaynakları Politikamız

Süper Temizlik İnsan Kaynakları Politikamız
Ücretsiz İlan Sitesi

Sahibinebak.com
Sahibinebak.com

Süper Temizlik İnsan Kaynakları Politikamız

Süper Temizlik Yönetim ve İnsan Kaynakları Yönetimi politikasını personel seçiminde adayların; çağdaş, Atatürkçü düşünceye uygun, yeniliklere ve değişime açık, girişimcilik yeteneğine sahip, enerjik, kendini ve sistemi geliştirmeyi hedefleyen, kendisi için düşünülen pozisyonla ilgili konusunda uzman, bilgi, beceri ve deneyime sahip kişiler veya gelişime açık, bilgi düzeyini ve deneyimlerini sürekli iyileştirmeyi hedefleyen kişiler olmalarına önem veren bir politika belirlemiştir.

Süper Temizlik Yönetim İK yönetimini tüm yasal gereklilikler, Süper Temizlik prensipleri ve vizyon ve misyonu doğrultusunda gerçekleştirirken, çalışanları da kişisel yeteneklerinin en üst sınırına kadar gelişmesi için desteklemektedir. İK Politikamız, şirket değerleri ve hedefleri doğrultusunda organizasyon yapımızı dinamik tutarak değişimlere hazır olmayı sağlamak ve insan kaynaklarını etkin bir şekilde kullanarak sürekli iyileştirme ve gelişim yaklaşımı sergilemektir. Bu sayede çalışanlarımıza her zaman profesyonel bir iş ortamı sunmak ve verimliliği sürdürülebilir kılmak mümkün olmaktadır.

Yönetim anlayışımız "İNSANA SAYGI" ilkesine dayandığından dolayı tüm çalışanlar söz söyleme ve bilgi edinme hakkına sahiptir. Bu amaçla iç iletişimin etkinliğine özel önem verilmekte ve çalışanların fikir ve görüşleri birebir veya toplu görüşmelerle düzenli olarak alınmaktadır.


İnsan Kaynakları Uygulamalarımız

Süper Temizlik. İK yönetimini tüm yasal gereklilikler, Süper Temizlik prensipleri ve Yönetim vizyon ve misyonu doğrultusunda gerçekleştirirken, çalışanları da kişisel yeteneklerinin en üst sınırına kadar gelişmesi için desteklemektedir. İK Politikamız, şirket değerleri ve hedefleri doğrultusunda organizasyon yapımızı dinamik tutarak değişimlere hazır olmayı sağlamak ve insan kaynaklarını etkin bir şekilde kullanarak sürekli iyileştirme ve gelişim yaklaşımı sergilemektir. Bu sayede çalışanlarımıza her zaman profesyonel bir iş ortamı sunmak ve verimliliği sürdürülebilir kılmak mümkün olmaktadır.

İK Koordinatörlüğü olarak, iş süreçlerinde iç ve dış müşteri memnuniyeti odaklı bir duruş sergileyerek “İŞE ALIM” politikamız; "Doğru işe doğru insan", "Herkes için eşit fırsat", "Şirket kriterlerine uyum" ve "İnsana saygı" ilkeleri doğrultusunda yürütülmektedir. İşe Alım süreçleri, ihtiyaçlara göre biçimlendirilmiş “ORYANTASYON” ve “EĞİTİM” programlarıyla desteklenmektedir.


İK Uygulamalarımız işe alım süreçlerinin yanında, şirketin sektörel başarısının çalışanların performansı ile doğru orantılı olduğunu bilen bir yaklaşımla, ölçerek öğrenmek, öğrenerek kontrol etmek ve kontrol ederek etkin yönetim yapabilmek için Beyaz Yaka personele yönelik;

 • Performansa ve Yetkinliklere Bağlı Yönetim
 • Başarıya Bağlı Değerlendirme
 • Sürdürülebilir Verimlilik

ilkeleri doğrultusunda HEDEFLER ve YETKİNLİKLER’ e dayalı “PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNETİM SİSTEMİ” uygulamaları da gerçekleştirmektedir.

Şirket kültürümüzün sahip olduğu; ilkeler hem çalışanlarımızın bireysel, hem de şirketimizin genel yetkinlikleri olarak değerlendirilmektedir.

 • Müşteri Odaklı Olmak
 • Kalite Odaklı Olmak
 • İşbirliği İçinde Çalışmak
 • Güven Oluşturmak
 • Strateji ve Vizyon Oluşturmak
 • Kaynakları Etkin Kullanmak
 • İlham Vermek ve Motive Etmek
 • Paydaşları Yönetmek
 • Çalışanları Geliştirmek
 • Problem Çözmek
 • Esneklik Göstermek
 • Planlamak Ve Organize Etmek
 • Planlamak Ve Organize Etmek
 • Süreçleri Geliştirmek
 • İş/Sektör Bilgisi Geliştirmek
 • Sürekli Gelişime Açık Olmak
 • Önceliklendirmek
 • Sorumluluk Almak

İK Uygulamaları kapsamında, çalışan memnuniyetini arttırmak için motivasyon etkinlikleri düzenlenmekte ve çalışanların kendilerini ifade edebilecekleri platformlar yaratılmaktadır. Yine bu kapsamda saha personeline yönelik, saha ziyaretleri planlanmakta ve sahada görevli personel ile toplantılar, sosyal etkinlikler ve hem birebir hem de toplu görüşmeler yapılmaktadır. Çalışanların motivasyonlarını üst seviyede tutmak ve iş süreçlerini yürütürken ekip içindeki birliktelik inancını ön planda tutmak için bütün paydaşlarla bir araya gelmek önceliklerimiz arasında yer almaktadır.

SÜPER TEMİZLİK