Şartlar ve Koşullar

Kullanıcı Sözleşmesi

Amaç ve Kapsam

Madde 1

İş bu kullanıcı sözleşmesi Süper Temizlik tarafından sunulan hizmetlerin kapsamını ve hizmet şartlarını içermektedir. Ayrıca sözleşmede Süper Temizlik sitesinin kullanılmasına dair kurallar yer almaktadır.

Süper Temizlik Kullanıcı Sözleşmesinin hükümleri; telefon araması, SMS ya da dijital ortamlardaki bireysel iletişim araçları vasıtasıyla düzenlenen sözleşmelerde uygulanmaz.

Dayanak

Madde 2

İş bu sözleşme 6563 sayısı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesine dair yasa çerçevesinde düzenlenmiştir. Ayrıca bu sözleşmede 26 Ağustos 2015 günü, 29457 sayılı Resmi Gazetesinde yayınlanan yönetmelik çerçevesinde düzenlenmiştir.

Tanımlar

Madde 3

Sözleşme metni içerisinde yer alan;

a. Sözleşme; mevcut kullanıcı sözleşmesini

b. Süper Temizlik; Süper Temizlik firmasını

c. Web Sitesi; Süper Temizlik internet sitesini ve uygulamalarını

d. Kullanıcı; Süper Temizlik web sitesi ziyaretçilerini

e. Üye; Sözleşmeyi kabul edip, Süper Temizlik internet sayfasına üye olanları

f. Alıcı; Süper Temizlik web sayfası üzerinden hizmet alanları

g. Hizmet Sağlayıcı; Süper Temizlik hizmetinden hizmet sunanları

h. Meslek Profili; Süper Temizlik vasıtasıyla hizmet sunan hizmet sağlayıcılarının hizmet alanlarını

ı. Teklif; Hizmet sağlayıcıya iletilen alıcı ilanlarını

j. Alıcı İlanı; Alıcı tarafından talep edilen hizmet kapsamını gösteren ilanı

k. Anlaşmaya Varılmış İş; Hizmet sağlayıcının hizmet alıcıya gönderdiği teklifin kabul edilmesi

l. Teklif Verme Ücreti; Hizmet sağlayıcı tarafından alıcıya teklif iletilmesi için Süper Temizlik’ e ödenen hizmet bedeli

m. Komisyon Ücreti; Anlaşma sağlanan işten hizmet sağlayıcının Süper Temizlik’ ğe ödeyeceği para

n. Yönetmelik; 29457 Sayılı Resmi Gazete’de yer alan yönetmeliği ifade eder.

Süper Temizlik Tarafından Sunulan Hizmetler

Madde 4

Süper Temizlik; elektronik ortamda belirlediği hizmetlerin ticari ve iktisadi çalışmalarının yürütülmesine ortam hazırlar.

Üyelik Sistemi

Madde 5

 • Süper Temizlik sitesine üyelik ücretsizdir.
 • Süper Temizlik sitesine üye olan her bir kullanıcı bu sözleşmeyi peşinen kabul eder.
 • Üyelik hesabı oluşturan hizmet sağlayıcıların bilgilerini eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmaları şarttır. Üyelik hesabını açan her bir üye belirtmiş olduğu bilgilerin doğruluğundan kendisi sorumludur. Süper Temizlik üyelik bilgilerinin doğruluğunu garanti etmez.
 • Herhangi bir şekilde üyelik bilgilerinin hatalı ya da eksik olarak doldurulmasından kaynaklı maddi ve manevi zararların tamamından üye sorumludur.
 • Üye şifrenin korunması, şifrenin üçüncü şahıslarla paylaşılmamasından sorumludur. Bu doğrultuda ortaya çıkan sorunlardan üye doğrudan sorumlu tutulacaktır.
 • Şayet üyenin hesabı bir şekilde kötü niyetli kullanıcıların eline geçmişse buna üye neden olmuşsa doğabilecek zararlardan üye sorumlu tutulacaktır.
 • Alıcı sıfatıyla açılan üyelik hesaplarının tamamında buradaki hükümler uygulanacaktır.

Meslek Profili, Alıcı ilanları ve Tekliflerin İçeriği

Madde 6

 • Meslek profili ile alıcı ilanları ve tekliflerine ait içeriklerden üyeler sorumludur. Bu tür içeriklerin idari, cezai ve hukuki sorumluluğu tamamıyla üyeye aittir.
 • Meslek profili ile alıcı ilanları ve tekliflerine ait sistemi Süper Temizlikoluşturmaktadır. Bu sistem içerisinde yer alan evrak, belge ya da beyan gibi içeriklerin sözleşmeye ya da yasaya aykırı olması durumunda ortaya çıkacak idari, cezai ve hukuki sorumluluktan üye sorumludur.
 • Meslek profili ile alıcı ilanları ve tekliflere aracı hizmet sağlayıcı olarak elektronik ortamda yer alan içeriklerin konularının ya da hizmetlerin hukuka aykırı olum olmadığına dair araştırmakla yükümlü değildir.

Hizmet Sağlayıcılar İçin Bilgi Verme Yükümlülüğü

Madde 7

Yasal olarak fiil ehliyetine sahip olan üyeler Süper Temizlik platformunda ‘’Hizmet Sağlayıcı’’ olarak hesap açarak bu sıfatı kazanabilirler.

Süper Temizlik üzerinden hizmet sunmak isteyen hizmet sağlayıcılarının kendilerine ayrılan alandaki bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurmaları şarttır.

Süper Temizlik üzerinden hizmet sağlayıcıya ait alana;

 • Hizmet sağlayıcının ticari unvanı
 • Tebligat için geçerli bir adresi
 • Esnaf olanlar için vergi numarası ya da MERSİS numarası
 • Tacirler için sicilde yer alan adres, esnaflar için iş yeri adresi ve sabit olarak bir yerde çalışmayanlar için yerleşim yeri adresi
 • Onaylı telefon numarası

Süper Temizlik üzerinden hizmet satışı yapmak isteyenler;

Adı – soyadı

 • Yerleşim adresi – şehir
 • Merkez adresi
 • Onaylı telefon numarası

Süper Temizlik tarafından hizmet sağlayıcı için ayrılan bölgeye girilecek bilgilerin doğruluğundan hizmet sağlayıcı sorumludur.

Hizmet sağlayıcısı sunmuş olduğu hizmetin sunulması için gerekli olan fatura, fiş ya da kanuni mevzuat gereği evrakları, teslim etmekle sorumludur. Alıcı hizmet sağlayıcısından bu tür evrakları mutlaka talep etmelidir. Aksi takdirde doğacak herhangi bir zarardan Süper Temizlik sorumlu tutulamaz. Süper Temizlik’ğin bu tür evrakların verilmesinde herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Alıcı İlanı

Madde 8

Yasal olarak fiil ehliyetine sahip olan üyeler, Süper Temizlik platformunda ilan oluşturabilirler.

 • Üye, talep edeceği her bir hizmet için bir adet alıcı ilanı oluşturmalıdır. Şayet alıcının oluşturdu ilanın süreci dolmuşsa, alıcı tekrardan yeni bir ilan oluşturmalıdır.
 • Alıcı; oluşturmuş olduğu ilan sonrasında sadece bir teklifi kabul edecektir. Teklifin kabul edilmesi sonrasında alıcı, hizmet sağlayıcıyı belirlemiş olacaktır. Yine teklifin kabul edilmesi sonrasında alıcı hizmet karşılığındaki ödemeyi de kabul etmiş sayılacaktır.
 • Alıcıya ait ilanın içeriğindeki bilgiler doğru olmalıdır. İlandaki hatalı bilgilerden kaynaklanan zararlardan üye doğrudan sorumlu tutulacaktır.
 • Alıcı gerçeğe aykırı bir şekilde ilan vermişse, iş bu sözleşmeye aykırı hareket etmiş olur. Bu durumdan kaynaklanan idari, cezai ya da hukuki sorumluluk tamamıyla alıcıya aittir. Süper Temizlik bu konudaki yasal hakkını saklı tutar.

Teklif

Madde 9

Hizmet sağlayıcının sunduğu teklifi alıcının kabul edilmesi halinde sözleşme ilişkisi kurulmaktadır.

 • Sözleşme ilişkisinin kurulması sonrasında taraflar fiyat ya da diğer konularda değişiklik haline gidebilirler. Ancak bu türden değişikliklerin mutlaka Süper Temizlik sitesi üzerinden yapılması ve değişikliğin Süper Temizlik destek hattına iletilmesi şarttır.
 • Teklifler, teklifte yer alan süre boyunca geçerli olacaktır. Bu süre her iki tarafı da bağlar. Belirtilen süren önce teklifin geri çekilmesinden Süper Temizlik sorumlu tutulamaz. Burada sorumluluk tamamıyla hizmet sağlayıcıya aittir.
 • Hizmet sağlayıcısının herhangi bir şekilde teklif verme ücretini ödememesi ya da komisyon ücretini ödememek için Süper Temizlik haricinde teklif vermesinden kaynaklanan durumlarda Süper Temizlik bu durumun tespiti halinde yasal yollara başvuracaktır. Ayrıca böyle durumlarda hizmet sağlayıcı işbu sözleşmeye aykırı hareket etmiş olacaktır.
 • Süper Temizlik, teklif verme işlemi için ücret alır. Talep edilen ücret teklif başına belirlenir. Buradaki miktar hizmet bedeli üzerinden oran şeklinde de olabilir. Hizmet sağlayıcısının teklif verdiği hizmetler konusunda ortaya çıkan ek masraflar ya da keşif bedeli gibi nedenlerden dolayı, teklifinin kabul edilmemesi durumunda, ücret iadesi söz konusu olamaz. Yine teklifin bir şekilde alıcıyla ulaşmaması ya da aynı anda birden fazla hizmet sağlayıcısı teklifinin alıcıya iletilmesinden kaynaklanan durumlarda da ücret iadesi yapılmaz.

Teklif Verme Ücreti İade Talebi

Madde 10

 • Hizmet sağlayıcının satın aldığı teklif verme hizmetlerine dair ücretlerin hiçbir şekilde iadesi yapılmaz.
 • Hizmet sağlayıcısının teklif verdiği hizmetler konusunda ortaya çıkan ek masraflar ya da keşif bedeli gibi nedenlerden dolayı, teklifinin kabul edilmemesi durumunda, ücret iadesi söz konusu olamaz. Yine teklifin bir şekilde alıcıyla ulaşmaması ya da aynı anda birden fazla hizmet sağlayıcısı teklifinin alıcıya iletilmesinden kaynaklanan durumlarda da ücret iadesi yapılmaz.

Üye Yorumları ve Oylamaları

Madde 11

 • Alıcıların almış oldukları hizmetlere dair yorum yapma ve puan verme hakkı vardır. Tabi ki yorumların yasalara uygun olması gereklidir. Süper Temizlik, yasalara aykırı olan yorumları kaldırma hakkını saklı tutar. Yorumların içeriğinden alıcı sorumludur.
 • Süper Temizlik, üyelerin yorumlarına ve oylamalarına göre birtakım algoritmaları kullanabilir. Bu tür algoritmaları kullanarak bazı hizmet sağlayıcıların üst sıraya çıkmasına sağlayabilir. Burada birtakım derecelendirmeler de yapılabilir. Bu türden derecelendirme ya da sıralamalarda Süper Temizlik’ ğin tavsiyesi ya da garantisi anlamı bulunmaz. Süper Temizlik, hizmetlerin kalitesini garanti etmez, güvenlikten sorumlu tutulamaz.

Alıcı ile Hizmet Sağlayıcı Arasındaki Sözleşmesel ilişki

Madde 12

 • Alıcıyla hizmet sağlayıcısı arasındaki sözleşme ilişkisinden Süper Temizlik bağımsızdır. Süper Temizlik bu sözleşmede herhangi bir şekilde taraf ya da temsilci değildir. Alıcıyla hizmet sağlayıcısı arasında kurulan sözleşme ilişkisinden kaynaklanan idari, hukuki ya da cezai sorumluluklardan hizmet sağlayıcısı ve alıcı sorumlu olacaktır.
 • Süper Temizlik, alıcıyla hizmet sağlayıcısı arasındaki ödeme ya da hizmet iptali gibi durumlardan sorumlu tutulamaz. Bu durum indirim ya da ücret iadesi için de geçerlidir.
 • Alıcı hizmet sağlayıcısının teklifini kabul ettikten sonra ödemeyi işin öncesinde yapabileceği gibi işin tamamlanması sonrasında da yapabilir. Bu tür durumlardan kaynaklanan itilaflardan Süper Temizlik sorumlu değildir. Sorumluluk alıcı ve hizmet sağlayıcıya aittir.
 • Alılıcı hizmet sağlayıcının teklifine ait hizmet belini nakit olarak ödeyebileceği gibi kredi kartı banka ya da farklı bir ödeme sistemiyle de yapabilir. Bu konuya dair ihtilaflardan Süper Temizlik sorumlu değildir.
 • Alıcı ve hizmet sağlayıcı arasındaki sözleşmeden kaynaklanan vergi, harç ve benzeri ödemelerden alıcı ve hizmet sağlayıcı sorumludur.
 • Hizmet sağlayıcı hizmet sunarken mevzuata uygun davranmak durumundadır. Hizmet sunulması sırasında her türlü yasal mevzuat, onay, izin ya da ruhsatın temin edilmesinden hizmet sağlayıcı sorumludur.
 • Hizmetin sunulması sırasında ya da sonrasında ortaya çıkacak olan kusurlu işlerden ya da suç teşkil edilen işlemlerin ortaya çıkmasından veya suç teşkil etmediği halde zarara neden olan sonuçlardan hizmet sağlayıcı ve alıcı sorumludur.

Alıcı ve Hizmet Sağlayıcının Haricen Anlaşması

Madde 13

 • Alıcı ile hizmet sağlayıcısının hizmet bedelini daha düşük fiyata bağlamak amacıyla Süper Temizlik platformu dışında birbiriyle iletişime geçmesi işbu sözleşmenin ihlali anlamına gelir. Bu ihlalin tespit edilmesi sonrasında Süper Temizlik; ortaya konulacak işe ait teklif verme ücreti ve komisyon ücretine almaya hak kazanır. Süper Temizlik böyle durumlarda sözleşmeden doğal haklarını kullanma hakkını saklı tutar.
 • Alıcının Vergi ve Sigorta Yükümlülüğü

Madde 14

 • Alıcı hizmete ait kendisine düşecek olan vergilerden sorumludur. Süper Temizlik’ in gelirine bağlı olarak ödeyeceği vergi hariçtir.
 • 07.04.2015 tarihli ve GVK -98/2015-1 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı sirkülerine bakıldığında; bahçıvanlık, dadılık ya da temizlik gibi hizmetlerin istisna kapsamında yer aldığı görülmektedir. Çünkü 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun Ek 9. Maddesi ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının altı numaralı bendinde yer alan istisna kapsamında yer aldığı belirtilmiştir. Dolayısıyla alıcının bu kişilerle ilgili olarak vergi dairesine bir bildirimde bulunmasına gerek yoktur.
 • Alıcı; 01.04.2015 tarihli ve 29313 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan "Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanun’un Ek 9 Uncu Maddesi̇ Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğ" gereğince hizmet sağlayıcısına günlük olarak sigorta yaptıracağını ve bunu kuruma bildireceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
 • Alıcı hizmet sunulacağı sırada her türlü güvenliğin alınmasından sorumludur. Hizmetin sunulması sırasında kontrol belgesi, izin, ruhsat vb işlemler eksiksiz olmalıdır. Bu tür işlemlerden hizmet sağlayıcı sorumludur.

Kişisel Verilerin Korunması

Madde 15

 • Süper Temizlik; 23/2/2006 tarihli ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu çerçevesinde hizmet sunmaktan sorumludur. Süper Temizlik kişisel verilerin korunmasına ve bu verilere hukuka aykırı bir şekilde erişilmemesi için gerekli tedbirlerin alınmasından sorumlu olacaktır.
 • Süper Temizlik sitesindeki kişisel veriler üçüncü kişilerle paylaşılamaz. Yine ilgili kilinin onayı olmadan işlenemez ve başka bir amaçla bu veriler kullanılmaz.

E-Fatura

Madde 16

Süper Temizlik e-fatura ve e-arşiv uygulamasını kullanmaktadır. Elektronik ortamda oluşturulan faturaların 7 iş günü içerisinde kullanıcıların e-posta adreslerine iletilmesi sağlanacaktır. Bu faturalar, resmi evrak olarak da kullanılabilir.

Sözleşmenin Yenilenmesi

Madde 17

Süper Temizlik, değişen mevzuatlara uyum sağlanması, teknik ya da hukuki sorunların bertaraf edilmesi ya da aracılık hizmetlerini çok daha üst düzeyde sunmak için sözleşmede tek taraflı bir şekilde değişiklik yapma hakkına sahiptir. İş bu sözleşmenin en güncel hali Süper Temizlik sitesinde yer alacaktır.

Web Sitesi

Madde 18

 • Süper Temizlik bu sözleşmede aracı hizmet sağlayıcısıdır. Süper Temizlik, aracılık yaptığı hizmet sağlayıcısı ya da alıcıların bilgilerinin doğruluğundan, ilanlardaki içeriklerden sorumlu değildir. Buradaki içerikleri araştırmakla da Süper Temizlik yükümlü tutulamaz.
 • Yürürlükte yer alan mevzuat gereğince Süper Temizlik, aracılık hizmetinin kesintisiz ve güvenli bir şekilde sunulacağına dair bir taahhütte bulunmaz. Ayrıca Süper Temizlik sitesinde herhangi bir şekilde virüs ya da bozucu özellikli dosyaların taşınamayacağına da garanti vermez.
 • Süper Temizlik internet sitesi hiçbir koşulda kaybolan verilerden sorumlu tutulamaz. Süper Temizlik makul tedbirleri alır. Ancak ortaya çıkan siber saldırılardan kaynaklı ya da kötü amaçlı kişilerin saldırıları sonrasında ortaya çıkan sorumluluktan Süper Temizlik mesul değildir.
 • Süper Temizlik, web sitesinde hukuka aykırı bir şekilde yer alan içerikleri kaldırma hakkını saklı tutar. Böyle durumlarda Süper Temizlik ihlalcinin üyeliğinin sonlandırılmasına da gidebilir.
 • Süper Temizlik; web sitesinde yer alan yazılı ya da görsel içeriklerin, alan adının, html kodu ve diğer kodlarla yazılım, tasarım ve logo gibi teknik verilerin fikri ve sınai mülkiyet hakkına sahiptir. Bu tüm materyaller için de geçerlidir. Bunların hiçbir şekilde izin almadan ya da kaynak göstermeden kullanılması söz konusu olamaz.
 • Farklı bir internet ortamındaki Süper Temizlik sitesiyle ilgili inceleme, tavsiye ya da fikir açıklamalarından Süper Temizlik sorumlu değildir. Bu türden açıklamalardan kişinin kendisi sorumludur.
 • Platformda Süper Temizlik sitesinin kontrolünde bulunmayan farklı sitelere referans ya da bağlantı bulunabilir. Süper Temizlik bu türden sitelerdeki içeriklerden ya da bağlantılarından sorumlu tutulamaz.
 • Süper Temizlik sitesinde yer alan tekliflerin, alıcı ilanlarının ya da hizmetlerin sahibi ya da sağlayıcısı Süper Temizlikdeğildir.

Üyeler ve Kullanıcılar

Madde 19

 • Süper Temizlik sitesindeki üyelerle üye olmayan diğer kullanıcılarla ilişkilerinden kendileri sorumlu tutulmaktadır.
 • Kullanıcıların birbirleriyle iletişimlerinde ya da Süper Temizlik çalışanlarıyla iletişim kurarken işbu sözleşmeye uygun davranmaları şarttır. Aksi durumlarda Süper Temizlik yasal haklarını saklı tutar.
 • Üyelerle kullanıcılar arasında herhangi bir yargıya intikal etmiş bir durum söz konusu olduğu zaman Süper Temizlik; gerekli bilgileri yargı mercileriyle paylaşacaktır.
 • Diğer Hususlar
 • Madde 20
 • Süper Temizlik gerekli olan durumlarda sistemi geçici olarak askıya alabilir. Ya da tamamıyla sistemi durdurma hakkına sahiptir. Böyle durumlarda kullanıcıların herhangi bir talepte bulunma hakkı bulunmaz.
 • Süper Temizlik, önceden haber vererek ya da vermeyerek, internet sitesini geçici ya da kalıcı olarak sonlandırma veya değiştirme hakkını saklı tutar.
 • Süper Temizlik; lüzum gereği kimi kullanıcıların web sitesine erişimine engel olabilir.
 • Süper Temizlik; kullanıcılarını yeni hizmetleri, alıcı ilanlarını, promosyonları ile projeleri ya da haberleri e-mail ya da farklı bildirim yoluyla haber verebilir.
 • Süper Temizlik; hizmetlerin bir bölümünü ya da tamamını ücretli ya da ücretsiz yapma hakkını her zaman saklı tutar.
 • Süper Temizlik sunduğu ya da ileride sunacağı hizmetlerdeki ücretlendirme biçimini gerekli gördüğü hallerde değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
 • Süper Temizlik, isterse kullanıcıların e-mail adresini, cep telefon numaralarını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS gibi teknik araçları kullanabilme hakkına sahiptir.

Uyuşmazlıkların Çözümü ve Yetkili Mahkeme

Madde 21

 • İş bu Kullanıcı Sözleşmesi Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir.
 • İş bu Kullanıcı Sözleşmesinden kaynaklı sorunlardan ortaya çıkacak olan uyuşmazlıklarda … Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri münhasıran yetkili kılınacaktır.

Bilgilerin Saklanması ve Delil Sözleşmesi

Madde 22

 • Süper Temizlik, elektronik ticaret işlemlerine ait kayıtları işlem tarihinden itibaren 3 yıl süreyle saklayacaktır. Yetkili makamların talebi üzerinde bu kayıtlar ilgili Bakanlığa sunulacaktır.
 • Taraflar, işbu Kullanıcı Sözleşmesinden doğabilecek uyuşmazlıklarda www.trendhizmet.com’un ticari defter ve kayıtları ile internet sitesinde saklanan verileri 6100 Sayılı HMK’nın 193. Maddesi gereği kabul edeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Sözleşmenin İhlali

Madde 23

 • İşbu Kullanıcı Sözleşmesinde yer alan hükümlere aykırı davranan taraflar, www.trendhizmet.com’un ve diğer üçüncü kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumlu tutulur. www.trendhizmet.com'un sözleşmenin ihlali sonrasında sözleşmenin feshi hakkını saklı tutar.
 • İşbu Kullanıcı Sözleşmesini taraflar istedikleri zaman sona erdirme hakkına sahiptirler. İşbu sözleşme sona erse dahi taraflar birbirinden alacaklıysa, bu alacak hakları sona ermeyecektir.
 • İşbu Kullanıcı Sözleşmesine aykırı hareket eden üyenin, www.trendhizmet.com sitesini kullanma hakkı sonra erdirilebilir. Üyeliği askıya alınarak, üyelik haklarından men edilebilir. www.trendhizmet.com iş bu sözleşmeden doğan maddi ve manevi tazminat hakkını ise saklı tutar.
 • İşbu Kullanıcı Sözleşmesinde yer alan hükümlere aykırı davranan taraflar, www.trendhizmet.com ve diğer üçüncü kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumlu tutulur. www.trendhizmet.com’un sözleşmenin ihlali sonrasında sözleşmenin feshi hakkını saklı tutar. Üye hukuka aykırı davranır ya da sözleşmeye aykırı hareket ederse; Süper Temizlik, yasal yollara başvurma hakkını saklı tutacaktır.

Yürürlük

Madde 24

 • Süper Temizlik işbu Kullanıcı Sözleşmesinde değişiklikler yapma hakkını her zaman saklı tutar. Kullanıcılar işbu sözleşmenin en güncel haline web sitesi üzerinden erişebilirler.
 • İşbu Kullanıcı Sözleşmesi internet sitesi kullanılmaya devam edildiği ve site kullanıcılarına Süper Temizlik tarafından farklı bir Kullanıcı Sözleşmesi sunulmadığı sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.